EU Hvad synes du?

Udviklet af: Europabevægelsen (Tilrette af bibliotekar Michael Pilgaard til brug i Læringslab

Læringsmål: Du får en introduktion til EU og dets betydning for medlemslandene. Du får et bedre kendskab til EU’s vigtigste institutioner og deres rolle i forbindelse med lovgivningsprocessen.
Landsforeningen Spor

Senfølger efter seksuelle overgreb

, ,
Udviklet af: Landsforeningen Spor (tilpasset til brug i LæringsLab af digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer).

Læringsmål: Materialet på websiden "Senfølger i virkeligheden" oplyser, inspirerer og giver redskaber til at tackle hverdagen og henvender sig til senfølgeramte, deres pårørende og til fagpersoner gennem film, øvelser, råd og andet videnstof.
SOSU Østjylland

Interkulturelt sundhedsarbejde

,
Udviklet af: SCORE-projektet (tilpasset til brug i LæringsLab af bibliotekar Michael Pilgaard).

Læringsmål: Du får en grundig indføring i, hvilke problematikker der knytter sig til at arbejde professionelt med forskellige grupper immigranter og flygtninge. Du får trænet din opmærksomhed på, at sundhedsfagligt arbejde bygger på videnskabeligt dokumenteret viden.
SOSU Østjylland

DIT Demokrati

Udarbejdet af: Folketinget (tilrettet brug i LæringsLab af digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer).

Læringsmål: I dette emne lærer du, hvordan Danmark fungerer som demokratisk land og hvilke konsekvenser denne styreform har for dig, som borger i Danmark. Du lærer, at medborgerskab i Danmark indebærer både rettigheder og pligter.
SOSU Østjylland - Colourbox

Arbejdsmiljø

Udarbejdet af: Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmarkedets parter (tilrettet brug i LæringsLab af digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer).

Læringsmål: I dette tema lærer du vigtigheden af, at Danmark har en Arbejdsmiljølov. Du får indsigt i, hvilke områder Arbejdsmiljøloven dækker og hvordan du med hjælp fra Arbejdsmiljøloven kan beskytte dig selv og dine kolleger.
https://pixabay.com/users/stocksnap-894430/

Ensomhed

, ,
Udviklet af: underviserne Vibeke Adelørn og Pernille Mortensen

Læringsmål: Du får kendskab til nogle af de livs situationer, som de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv oplever, hvor ensomhed er en følgesvend. Du får ideer til, hvordan du som fagprofessionel kan bidrage til at forebygge ensomhed hos borgere med oplevet ensomhed.
SOSU Østjylland

SOSU Hjælper EUV1 | Uge 1

,
Udviklet af: Hjælper team C

Læringsmål: Du opnår viden om følgende fagspecifikke områder; Social- og Sundhedshjælperens rolle. Mødet med borgeren. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
SOSU Østjylland

SOSU Hjælper EUV1 | Uge 2

,
Udviklet af: Hjælper team C

Læringsmål: Med fokus på temaet "Fagpersonens rolle - det professionelle og gode arbejdsliv" udvikler du din evne til at arbejde tværfagligt og styrker din forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis.
SOSU Østjylland

På vej til SOSU

,
Udviklet af: underviser Bente Hangaard og bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: Emnet er for dig, der endnu er i tvivl om, om SOSU-vejen eller PAU-vejen skal være din vej. Under dette emne ligger en række smagsprøver på faglige emner, der tilhører SOSU-området og som forhåbentlig kan medvirke til, at du bliver mere afklaret.
SOSU Østjylland

E-(m)PACT projekt

Udviklet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen E-(m)PACT (tilrettet brug i LæringsLab af digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer)

Læringsmål: Gennem 6 videoer med simulationsscenarier og debriefing får du viden om

100 års barndom

,
Udarbejdet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard og bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: At få viden om hvordan pædagogik er blevet praktiseret i Danmark i forskellige tids epoker.
https://pixabay.com/users/victoria_borodinova-6314823/

Børnelitteratur

,
Udviklet af: underviserne Ulla Urup og Line Mølholm.

Læringsmål: I dette tema får du viden om børnelitteraturs historie og om begrebet dialogisk læsning. Du arbejder med boganmeldelser og afprøver selv at producere en børnebog.
https://pixabay.com/users/StockSnap-894430/

Samfundsfag

Udviklet af: underviser Maria Kehlet Brockhoff

Læringsmål: Her får du viden om det danske samfunds opbygning og struktur, samt viden om samfundets lovgivende, dømmende og udøvende magtstruktur.
SOSU Østjylland

Håndhygiejne

Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: I dette tema får du omfattende viden om principperne for korrekt håndhygiejne. Du får desuden viden om håndhygiejnens væsentlige betydning for forebyggelse af forurening og smittespredning.
Af No machine-readable author provided. Tatoute assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=542190

Førstehjælp

Udviklet af: underviser Michael Nielsen

Læringsmål: Du får viden om førstehjælp ved hjertestop, ulykker og sygdomme samt om førstehjælp ved skader og blødninger.
SOSU Østjylland

Kost & Ernæring

Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Her får du øget indblik i generel ernæringslære, i kostens betydning for en bestemte aldersgrupper og får indsigt i diætkost i forhold til udsatte målgrupper.
https://pixabay.com/users/MabelAmber-1377835/

TalentSpirer

Dette valg er tiltænkt dig som ønsker at arbejde meget selvstændigt. Du har måske erfaring med projektarbejde og ved, hvad der skal til for at planlægge et studieforløb. Eller også er du bare frisk på at prøve kræfter med at være…
https://pixabay.com/users/steveriot1-6715269/

Aflevering og fremlæggelse

,
Udviklet af: bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: Her kan du få kendskab til nogle gode programmer, som du kan bruge som støtte til din fremlæggelse. Programmerne er også velegnede at bruge undervejs i dit arbejde, da det kan fremme din refleksion over emnet.
SOSU Østjylland

Medieproduktion

Udviklet af: multimediervejleder Thøger Johansen

Læringsmål: Du får viden om og erfaring med at optage en video på iPad, redigere den i iMovie. Desuden får du viden om og erfaring med at uploade video til LæringsLabs videokanal og indsætte den i OneNote. Derudover får du en introduktion til præsentationsprogrammet Explain Everything.
https://pixabay.com/users/RobinHiggins-1321953/

Refleksion

Udviklet af: underviser Line Mølholm

Læringsmål: Du får viden om begrebet refleksion og træning i at arbejde med faglig refleksion.
https://pixabay.com/users/Konevi-6622462/

Faglig læsning

Udviklet af: underviser Line Mølholm

Læringsmål: Få anvisninger til, hvordan du bliver bedre til at læse og forstå faglige tekster.
https://pixabay.com/users/Engin_Akyurt-3656355/

Informationssøgning & Kildekritik

Udviklet af: bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: Du lærer metoder, der gør dig i stand til at foretage mere kvalificerede informationssøgninger under og efter din uddannelse. Du får skærpet din kritiske sans, når du skal vurdere og udvælge de bedste informationskilder, og du lærer at lave korrekte kildehenvisninger til det faglige materiale, du vælger at fordybe dig i.
SOSU Østjylland

En tur på Podden

Udarbejdet af: Etienne, Karolina, Lasse, Daniel & Heidi.

Beskrivelse: En tur på podden er et projekt som er lavet af elever til elever, på SOSU-Østjylland. Vi diskuterer samfundsrelevante emner med en pædagogisk vinkel.
SOSU Østjylland

Omsorgssvigt / Omsorg i ældreplejen

Udviklet af: Anne, Maria, Shiler, Karina, Rene, Britta og Dorthe

Beskrivelse: På baggrund af udsendelsen Plejehjemmene bag facaden og med afsæt i interviews med udvalgte fagpersoner diskuteres begreberne omsorgssvigt og omsorg i ældreplejen.