SOSU Østjylland

SOSU Hjælper EUV1 | Uge 1

,
Udviklet af: Hjælper team C

Læringsmål: Du opnår viden om følgende fagspecifikke områder; Social- og Sundhedshjælperens rolle. Mødet med borgeren. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
SOSU Østjylland

SOSU Hjælper EUV1 | Uge 2

,
Udviklet af: Hjælper team C

Læringsmål: Med fokus på temaet "Fagpersonens rolle - det professionelle og gode arbejdsliv" udvikler du din evne til at arbejde tværfagligt og styrker din forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis.