https://pixabay.com/users/steveriot1-6715269/

Aflevering og fremlæggelse

,
Udviklet af: bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: Her kan du få kendskab til nogle gode programmer, som du kan bruge som støtte til din fremlæggelse. Programmerne er også velegnede at bruge undervejs i dit arbejde, da det kan fremme din refleksion over emnet.
https://pixabay.com/users/Engin_Akyurt-3656355/

Medieproduktion

Udviklet af: multimediervejleder Thøger Johansen

Læringsmål: Du får viden om og erfaring med at optage en video på iPad, redigere den i iMovie. Desuden får du viden om og erfaring med at uploade video til LæringsLabs videokanal og indsætte den i OneNote. Derudover får du en introduktion til præsentationsprogrammet Explain Everything.
https://pixabay.com/users/RobinHiggins-1321953/

Refleksion

Udviklet af: underviser Line Mølholm

Læringsmål: Du får viden om begrebet refleksion og træning i at arbejde med faglig refleksion.
https://pixabay.com/users/Konevi-6622462/

Faglig læsning

Udviklet af: underviser Line Mølholm

Læringsmål: Få anvisninger til, hvordan du bliver bedre til at læse og forstå faglige tekster.
https://pixabay.com/users/Engin_Akyurt-3656355/

Informationssøgning & Kildekritik

Udviklet af: bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: Du lærer metoder, der gør dig i stand til at foretage mere kvalificerede informationssøgninger under og efter din uddannelse. Du får skærpet din kritiske sans, når du skal vurdere og udvælge de bedste informationskilder, og du lærer at lave korrekte kildehenvisninger til det faglige materiale, du vælger at fordybe dig i.