EU Hvad synes du?

Udviklet af: Europabevægelsen (Tilrette af bibliotekar Michael Pilgaard til brug i Læringslab

Læringsmål: Du får en introduktion til EU og dets betydning for medlemslandene. Du får et bedre kendskab til EU’s vigtigste institutioner og deres rolle i forbindelse med lovgivningsprocessen.
SOSU Østjylland

Interkulturelt sundhedsarbejde

,
Udviklet af: SCORE-projektet (tilpasset til brug i LæringsLab af bibliotekar Michael Pilgaard).

Læringsmål: Du får en grundig indføring i, hvilke problematikker der knytter sig til at arbejde professionelt med forskellige grupper immigranter og flygtninge. Du får trænet din opmærksomhed på, at sundhedsfagligt arbejde bygger på videnskabeligt dokumenteret viden.
SOSU Østjylland

DIT Demokrati

Udarbejdet af: Folketinget (tilrettet brug i LæringsLab af digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer).

Læringsmål: I dette emne lærer du, hvordan Danmark fungerer som demokratisk land og hvilke konsekvenser denne styreform har for dig, som borger i Danmark. Du lærer, at medborgerskab i Danmark indebærer både rettigheder og pligter.
SOSU Østjylland - Colourbox

Arbejdsmiljø

Udarbejdet af: Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmarkedets parter (tilrettet brug i LæringsLab af digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer).

Læringsmål: I dette tema lærer du vigtigheden af, at Danmark har en Arbejdsmiljølov. Du får indsigt i, hvilke områder Arbejdsmiljøloven dækker og hvordan du med hjælp fra Arbejdsmiljøloven kan beskytte dig selv og dine kolleger.
https://pixabay.com/users/StockSnap-894430/

Samfundsfag

Udviklet af: underviser Maria Kehlet Brockhoff

Læringsmål: Her får du viden om det danske samfunds opbygning og struktur, samt viden om samfundets lovgivende, dømmende og udøvende magtstruktur.
SOSU Østjylland

Håndhygiejne

Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: I dette tema får du omfattende viden om principperne for korrekt håndhygiejne. Du får desuden viden om håndhygiejnens væsentlige betydning for forebyggelse af forurening og smittespredning.
Af No machine-readable author provided. Tatoute assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=542190

Førstehjælp

Udviklet af: underviser Michael Nielsen

Læringsmål: Du får viden om førstehjælp ved hjertestop, ulykker og sygdomme samt om førstehjælp ved skader og blødninger.
SOSU Østjylland

Kost & Ernæring

Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Her får du øget indblik i generel ernæringslære, i kostens betydning for en bestemte aldersgrupper og får indsigt i diætkost i forhold til udsatte målgrupper.