Førstehjælp

Udviklet af: underviser Michael Nielsen

Læringsmål: Du får viden om førstehjælp ved hjertestop, ulykker og sygdomme samt om førstehjælp ved skader og blødninger.

Omfang: 5 moduler.