Hjemmehjælperne TVSTVS

Hjemmehjælperne

Baseret på: TV SYD's temaside om ældrepleje

Læringsmål: I programserien 'Hjemmehjælperne' følger vi fire ansatte i Kolding Kommunes ældrepleje. Du får et godt billede af hvordan det er, at være ansat kommunens hjemmepleje.
SOSU Østjylland

SOSU’er på hjemmebane

, ,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Gennem 4 film følger du SOSU elevers uddannelsesforløb og ser eksempler på, hvilke arbejdsopgaver eleverne løser i praktikken, samt reflektere over dine iagttagelser.
SOSU Østjylland

Kroppen og dens funktioner

, ,
Udviklet af: underviserne Maria Brockhoff og Vibeke Adelørn

Læringsmål: Du får større sikkerhed i din forståelse af kroppens opbygning (Anatomi) og funktioner (Fysiologi). Du forstår de forskellige organers betydning og indbyrdes samspil.
SOSU Østjylland

Ældre & aktiviteter

, ,
Udarbejdet af: underviser Bente Hangaard Jensen

Læringsmål: Du trænes i faglig refleksion over, hvordan forskellige behov og udfordringer hos ældre kalder på forskelligt typer af aktivitets tilbud. Du træner desuden dine kreative evner i at designe, planlægge og iværksætte forskellige typer af aktiviteter.
SOSU Østjylland

Verdens farligste mikroorganismer

, ,
Udviklet af: underviserne Jane Aksglæde og Lis Kjær Sørensen

Læringsmål: Du får viden om mikroorganismer, bakterier og resistens samt om sygdommene tuberkulose og AIDS.
SOSU Østjylland

Naturfag – Kemi

, ,
Udarbejdet af: underviser Jan Zian og bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: Træk rundt på neutroner, elektroner og protoner og byg et atom. Oplev grundsmagene, fortynd nogle velkendte væsker med vand og mål pH-værdierne samt få viden om det periodiske system.