DR

Verdens dejligste møgunger

Baseret på: DR TV-serie med samme navn

Tilpasset af: Underviser Line Mølholm, bibliotekar Michael Pilgaard og digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton til brug i Læringslab.

Læringsmål: Du får øget kendskab til det pædagogiske specialområde.
Eriksen, J.& Oreskov,S.

Børn & Seksualitet

,
Udviklet af: sexolog Sascha Munch Petersen

Læringsmål: Du får viden om børns naturlige seksuelle udvikling og adfærd på forskellige alderstrin.

100 års barndom

,
Udarbejdet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard og bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: At få viden om hvordan pædagogik er blevet praktiseret i Danmark i forskellige tids epoker.
https://pixabay.com/users/thepoorphotographer-8678942/

Søskendes hemmelige verden

,
Udviklet af: underviser Kamille Bjørn, bibliotekar Michael Pilgaard og digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer.

Læringsmål: Vores søskende følger os gennem hele livet. Men hvad betyder søskenderelationer for de roller, vi indtager som børn og som voksne?
SOSU Østjylland

Gode dage i institutionen

Udviklet af: underviser Line Mølholm

Læringsmål: Få viden om den styrkede pædagogiske læreplan og arbejd konkret med læreplanstemaerne: Alsidige personlige udvikling. Sproglig udvikling. Sociale kompetencer. Kulturelle udtryksformer og værdier. Naturen og naturfænomener. Krop og bevægelse.
https://pixabay.com/users/geralt-9301/

Børn & Sorg

Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Du udvikler viden om børns oplevelse af sorg og får indblik i hvilke reaktionsmønstre, der kan forekomme hos børn i sorg. Du præsenteres for pædagogiske relations værktøjer til at arbejde med børn i sorg.
SOSU Østjylland

Børns motoriske udvikling

,
Udviklet af: underviser Maja Kellberg

Læringsmål: Du får erfaring med forskellige læringsmiljøer, der henvender sig til børn, herunder især de miljøer, der virker stimulerende ift. børns kropslighed og bevægeglæde.
SOSU Østjtlland

Natur, udeliv & science

, ,
Udviklet af: underviser Adam Reymann Hasager

Læringsmål: I dette tema får du mulighed for at videreudvikle dine færdigheder i forberedelse af udendørs aktiviteter, samt styrke dine kompetencer i arbejdet med pædagogiske modeller.
https://pixabay.com/users/rawpixel-4283981/

Forældre forfra

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Med afsæt i dokumentarudsendelserne “Forældre forfra” få du indsigt i forskellige typer udfordringer, som unge forældre kan have med mindreårige børn. Du træner et blik for at se situationer fra både barnets og forældrenes perspektiv, samt du træner at formidle faglig argumentation for dine synspunkter.
https://pixabay.com/users/cherylholt-209609/

Børn & Leg

,
Udviklet af: underviser Line Mølholm

Læringsmål: Du udbygger din viden om legens betydning for børns udvikling.
https://pixabay.com/users/victoria_borodinova-6314823/

Børnelitteratur

,
Udviklet af: underviserne Ulla Urup og Line Mølholm.

Læringsmål: I dette tema får du viden om børnelitteraturs historie og om begrebet dialogisk læsning. Du arbejder med boganmeldelser og afprøver selv at producere en børnebog.
https://pixabay.com/users/mcconnmama-202768/

Børnenes hemmelige verden

Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard, bibliotekar Michael Pilgaard samt underviserne Kamille Bjørn og Hanne Færgemann Petersen

Læringsmål: Du træner faglig iagttagelse og refleksion over små børns normale udvikling, forskellige kompetencer og mestring på nogle basale og almen menneskelige områder.
SOSu Østjylland

Sundhedspædagogik

, ,
Udviklet af: underviserne Mia Rosted, Hanne Færgemann og Line Kristoffersen

Læringsmål: Du får inspiration til, hvordan man fagligt, pædagogisk planlægger at lære børn i forskellige aldre om sundhed og idræt.
https://pixabay.com/users/stux-12364/

Samfundsaktuelt

Udviklet af: underviser Nille Meyer

Læringsmål: Du træner at sætte dig ind i samfundsaktuelle emner, der har relevans for dit fag.