100 års barndom

,
Udarbejdet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard og bibliotekar Michael Pilgaard

Læringsmål: At få viden om hvordan pædagogik er blevet praktiseret i Danmark i forskellige tids epoker.
SOSU Østjylland

Gode dage i institutionen

Udviklet af: underviser Line Mølholm

Læringsmål: Få viden om den styrkede pædagogiske læreplan og arbejd konkret med læreplanstemaerne: Alsidige personlige udvikling. Sproglig udvikling. Sociale kompetencer. Kulturelle udtryksformer og værdier. Naturen og naturfænomener. Krop og bevægelse.
https://pixabay.com/users/stux-12364/

Samfundsaktuelt

Udviklet af: underviser Nille Meyer

Læringsmål: Du træner at sætte dig ind i samfundsaktuelle emner, der har relevans for dit fag.