Hjemmehjælperne TVSTVS

Hjemmehjælperne

Baseret på: TV SYD's temaside om ældrepleje

Læringsmål: I programserien 'Hjemmehjælperne' følger vi fire ansatte i Kolding Kommunes ældrepleje. Du får et godt billede af hvordan det er, at være ansat kommunens hjemmepleje.
Landsforeningen Spor

Senfølger efter seksuelle overgreb

, ,
Udviklet af: Landsforeningen Spor (tilpasset til brug i LæringsLab af digitaliseringsmedarbejder Edwin Stanton Spencer).

Læringsmål: Materialet på websiden "Senfølger i virkeligheden" oplyser, inspirerer og giver redskaber til at tackle hverdagen og henvender sig til senfølgeramte, deres pårørende og til fagpersoner gennem film, øvelser, råd og andet videnstof.
SOSU Østjylland

Seksuel sundhed

,
Udarbejdet af: sexolog Sascha Munch Petersen

Læringsmål: Du får inspiration til, hvordan du kan bidrage til at informere om seksuel sundhed til personer med nedsat funktionsevne inden for sundhedssektoren, samt viden om, hvordan du kan forstå og give forslag til afhjælpning af seksuel frustration hos borgere med demens.
SOSU Østjylland

Misbrug

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Du lærer at reflektere over betydningen af misbrug hos mennesker - både på et personligt, et familiemæssigt og et samfundsmæssigt niveau, samt lære om, hvad misbrug er i modsætning til forbrug. Du kan lære at identificere tegn og symptomer på misbrug, samt få viden om forebyggelse af misbrug og behandlingsmuligheder i Danmark.
SOSU Østjylland

SOSU’er på hjemmebane

, ,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Gennem 4 film følger du SOSU elevers uddannelsesforløb og ser eksempler på, hvilke arbejdsopgaver eleverne løser i praktikken, samt reflektere over dine iagttagelser.
SOSU Østjylland

Værdighed i plejen

,
Udviklet af: underviserne Jana Due Nielsen og Lis Kjær Sørensen

Læringsmål: Du udvider din viden om sygepleje-etiske retningslinjer, om begrebet etisk refleksion og om, hvordan du kan sikre et værdigt samarbejde med borgere i ældreplejen.
SOSU Østjylland

Sygeplejeprocessen

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Du træner sikkerhed i sygeplejeprocessens metode, så den bliver en naturlig del af din professionelle tankegang i samarbejdet med borgeren.
SOSU Østjylland

Det multikulturelle møde i omsorgsarbejdet

,
Udviklet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen Handling Multiculturality In Care (tilrettet brug i LæringsLab af bibliotekar Michael Pilgaard)

Læringsmål: Du lærer at identificere, respektere samt håndtere forskelligheder blandt mennesker – uanset om de er personlige, kulturelle eller religiøse.
https://pixabay.com/users/aytuguluturk-4440588/

Hjernen

,
Udarbejdet af: underviser Annette Lock Hansen

Læringsmål: Du får mere viden om hjernens kompleksitet, hjernens opbygning (Anatomi) og funktioner (Fysiologi), samt får indsigt i hjernens overordnede styring af resten af kroppens funktioner. Du får indsigt i de mange konsekvenser, forskellige skader i hjernen har på borgerens livssituation.
SOSU Østjylland

Kroppen og dens funktioner

, ,
Udviklet af: underviserne Maria Brockhoff og Vibeke Adelørn

Læringsmål: Du får større sikkerhed i din forståelse af kroppens opbygning (Anatomi) og funktioner (Fysiologi). Du forstår de forskellige organers betydning og indbyrdes samspil.
https://pixabay.com/users/stocksnap-894430/

Ensomhed

, ,
Udviklet af: underviserne Vibeke Adelørn og Pernille Mortensen

Læringsmål: Du får kendskab til nogle af de livs situationer, som de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv oplever, hvor ensomhed er en følgesvend. Du får ideer til, hvordan du som fagprofessionel kan bidrage til at forebygge ensomhed hos borgere med oplevet ensomhed.
SOSU Østjylland

Ældre & aktiviteter

, ,
Udarbejdet af: underviser Bente Hangaard Jensen

Læringsmål: Du trænes i faglig refleksion over, hvordan forskellige behov og udfordringer hos ældre kalder på forskelligt typer af aktivitets tilbud. Du træner desuden dine kreative evner i at designe, planlægge og iværksætte forskellige typer af aktiviteter.
SOSU Østjylland

Medicin

,
Udarbejdet af: underviserne Bente Hangaard og Kian Hald Jensen

Læringsmål: Du uddyber din viden om Farmakologi (medicinlære), supplerer din viden om korrekt medicin håndtering og træner medicin regning samt får introduktion til injektion og måling af blodsukker.
https://pixabay.com/users/ColiN00B-346653/

Cancer | Kræft

,
Udviklet af: underviser Hanne Borring

Læringsmål: På 8 moduler fordyber du dig i, hvordan cancer udvikles, spredes og behandles. Modulerne lægger op til, at du selvstændig går i dybden med fagbegreber, anatomi og fysiologi, naturfag, farmakologi, nationale vejledninger og rehabiliteringsmuligheder.
SOSU Østjylland

Hjerte & Kredsløb

,
Udviklet af: underviser Ann-Mette Christensen

Læringsmål: Du træner din viden om både det pulmonale og det systemiske kredsløb både vedrørende anatomi og fysiologi.
https://pixabay.com/users/geralt-9301/

Psykiatri

,
Under udvikling af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Du får øget viden om psykiske sygdomme, symptomer og behandlingsformer, samt om udfordringer hos borgerne psykiske lidelser og sygeplejefaglige tilgang og pædagogiske tilgang til samarbejdet med disse borgere.
SOSU Østjylland

Hjertekrampe

,
Form: Video med simulationsscenarie og debriefing

Udarbejdet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen E-(m)PACT

Beskrivelse: Scenariet omhandler en borger, der kalder SOSU assistenten via sit nødkald, fordi hun oplever hjertekrampe og åndedrætsbesvær. SOSU assistenten spørger ind til symptomer, beroliger og går i gang med at måle blodtryk og puls.
SOSU Østjylland

Forhøjet blodtryk

,
Form: Video med simulationsscenarie og debriefing

Udarbejdet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen E-(m)PACT

Beskrivelse: SOSU assistenten kommer hos en borger, der lider af forhøjet blodtryk, for en rutinemåling af blodtryk og puls. Borgeren ser træt ud, fortæller at hun er svimmel og beder om smertestillende medicin.
SOSU Østjylland

KOL

,
Form: Video med simulationsscenarie og debriefing

Udarbejdet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen E-(m)PACT

Beskrivelse: En KOL-syg borger findes ved besøg af hjemmeplejen siddende hivende efter vejret på sengekanten. Borgeren er bleg, bange og med hurtig overfladisk respiration. SOSU assistenten tilkalder kollega for assistance, og borgerens datter dukker pludselig op og så…
SOSU Østjylland

Bleskifte hos dement borger

,
Form: Video med simulationsscenarie og debriefing

Udarbejdet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen E-(m)PACT

Beskrivelse: SOSU personale tilbyder en dement borger at få skiftet ble, men borger afviser og bliver vred. En anden personale kommer til og begynder at synge borgerens yndlingssang. Borgeren synger med og følger med til sin stue, hvor hun nu kan guides til bleskifte.

Lungebetændelse

,
Form: Video med simulationsscenarie og debriefing

Udarbejdet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen E-(m)PACT

Beskrivelse: SOSU assistenten kommer ind til en indlagt patient med lungebetændelse, som ligger uhensigtsmæssigt i sengen, hoster og har svært ved at trække vejret. SOSU asssistenten hjælper patienten op at sidde i sengen i Fowlers leje.
SOSU Østjylland

Brystsmerter

,
Form: Video med simulationsscenarie og debriefing

Udarbejdet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen E-(m)PACT

Beskrivelse: Scenariet omhandler en patient (mannequin), der har fået en stent. Patienten udtrykker efterfølgende brystsmerter til SOSU assistenten, der kommer for at måle blodtryk og puls.
https://pixabay.com/users/DieterRobbins-1335681/

Søvn, hvile og temperatur

,
Udviklet af: underviser Lis Kjær Sørensen

Læringsmål: Du får grundlæggende viden om søvn, hvile og temperaturens vigtige betydning for menneskers helbred.
https://pixabay.com/users/rawpixel-4283981/

Velfærdsteknologi

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Du lærer faglig refleksion over relevant brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler i det daglige arbejde. Du får viden om samfundets fokus på velfærdsteknologi og udvikling – og på nytteværdien af at benytte velfærdsteknologiske løsninger i arbejdslivet.
SOSU Østjylland

Udfordrende samtaler

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Her arbejder du med de relationelle sammenhænge, hvor den professionelle kommunikation er udfordret af forskellige årsager. Du træner dine kompetencer i at gennemføre professionelle samtaler af udfordrende karakter.
SOSU Østjylland

Patientsikkerhed

,
Udviklet af: underviserne Lone Aagaard og Ann-Mette Christensen

Læringsmål: Du får viden om begrebet UTH (utilsigtede hændelser), hvordan korrekt kommunikation og handling kan forebygge fejl, hvordan der er forskellige syn på utilsigtede hændelser og hvordan patienterne oplever det.
SOSU Østjylland

Tavshedspligt – Gråzoner

,
Udviklet af: bibliotekar Michael Pilgaard og underviser Thøger Johansen

Læringsmål: Her lærer du om regler og lovgivning vedrørende tavshedspligt – og du kan træne din håndtering af tavshedspligt på de mange områder, hvor reglen om tavshedspligt ligger i en gråzone.
https://pixabay.com/users/rawpixel-4283981/

Liv i køkkenet

Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: I dette forløb får du lejlighed til at arbejde med idéer og metoder til at inddrage plejehjemsbeboerne i aktiviteter i tilknytning til madlavning og måltider.

Tryksår | Decubitus

,
Udarbejdet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Du lærer at forstå vigtigheden af at forebygge trygsår hos svage og sengeliggende borgere og patienter. Du får en del viden om forskellige typer tryksår og behandlingsmulighederne. Du får viden om de mange faktorer, der spiller ind i udviklingen af tryksår.
SOSU Østjylland

Verdens farligste mikroorganismer

, ,
Udviklet af: underviserne Jane Aksglæde og Lis Kjær Sørensen

Læringsmål: Du får viden om mikroorganismer, bakterier og resistens samt om sygdommene tuberkulose og AIDS.